Izsludinām pieteikšanos JET programmai (Starptautisko attiecību koordinators)

   JET programma jeb pilnā nosaukumā - Japānas apmaiņas un izglītošanas programma (Japan Exchange and Teaching Programme) ir Japānas Ārlietu ministrijas, Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas, kā arī Iekšlietu un komunikācijas ministrijas sadarbības rezultātā izveidota iespēja Japānas pašvaldībās dot darbu ārzemju jauniešiem, nodarbinot viņus kā svešvalodu un sporta skolotājus pamatskolās un vidusskolās, kā arī iesaistot pašvaldību starptautisko sakaru uzturēšanā.   
 
            JET programmai ir trīs novirzieni, kuri uzskaitīti zemāk, bet Latvijas pilsoņiem šobrīd iespējams pieteikties tikai uz vienu Starptautisko sakaru koordinatora vietu.
(1)Starptautisko sakaru koordinators(CIR: Coordinator for International Relations)
Darbs pašvaldības nodaļā, kas atbild par starptautisko sadarbību (ārzemju viesu uzņemšana, ārzemju preses izdevumu tulkošana, tulkošana pasākumos, līdzdalība starptautiskās sadarbības pasākumu plānošanā un īstenošanā, konsultēšana).
(2)Svešvalodu skolotāja asistents:(ALT: Assistant Language Teacher )
 Svešvalodu pasniegšana sākumskolā, pamatskolā, vidusskolā un skolotāju izglītošana, asistēšana japāņu svešvalodu skolotājiem.
(3)Kultūras apmaiņas speciālists sporta jomā:(SEA: Sports Exchange Advisor)
Darbs pašvaldības starptautiskās sadarbības nodaļā, veicinot kultūru apmaiņu caur sporta pasākumiem, sadarbība sporta nodarbību vadīšanā.
 
Starptautisko sakaru koordinators no Latvijas tiek meklēts darbam Hokaido salā, Higašikavas pilsētas Starptautisko sakaru veicināšanas nodaļā uz vienu gadu, sākot no 2019. gada 4. augusta. (Atkarībā no darba novērtējuma, kontrakta laiks var tikt pagarināts). Darba pienākumi saistīti ar starptautisko sadarbību, tūrisma veicināšanu, tulkošanu. (Priekšroka kandidātam no Rūjienas.)
 
Prasības pretendentiem
            Turpmāk minētas galvenās parasības pretendentiem, tomēr lūdzam pirms pieteikšnās izlasīt programmas nolikumu. Aizpildītās pieteikuma anketas un citus nepieciešamos dokumentus var personīgi iesniegt vēstniecībā vai sūtīt pa pastu līdz 2019. gada 1. martam (piektdienai).
  • Augstākā izglītība (bakalaura grāds) vai paredzēts iegūt augstāko izglītību līdz 2019. gada 4. augustam.
  • Latvijas pilsonība.
  • Kopš 2009. gada nav pavadījis Japānā kopumā ilgāk kā 6 gadus.
  • Labas angļu un japāņu valodas zināšanas (atbilstoši Japāņu valodas eksāmena (JLPT) N1 – N2 līmenim). 
 
Pieteikumus sūtiet Japānas vēstniecībai Latvijā
Adrese:Vesetas iela 7, Riga, LV-1013, Latvia
Telefons:6781-2001
E-mail: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp
Kontaktpersona:Zaiga Stankeviča
 
Vairāk par JET programmu varat uzzināt Japānas Ārlietu ministrijas mājaslapā (http://www.mofa.go.jp/policy/culture/people/youth/jet/index.html
vai JET programmas mājas lapā(http://www.jetprogramme.org/
Ar jautājumiem par pieteikšanos lūdzam vērsties Japānas vēstniecībā Latvijā.
 
Dokumenti lejuplādēšanai:
Programmas nolikums (angļu valodā)
Programmas nolikums (japāņu valodā)
Pieteikuma anketa
Pieteikuma anketas aizpildīšanas instrukcija
Veselības stāvokļa pašnovērtējuma forma