Izsludinām pieteikšanos JET programmai (CIR: Straptautisko attiecību koordinators Higašikavā, Hokaido) Pieteikšanās pagarināta

2024/3/13
Aicinām pieteikties 38. JET programmai. Pirms pieteikšanās lūgums rūpīgi iepazīties ar zemāk norādītajām pieteikšanās vadlīnijām.
JET programma jeb pilnā nosaukumā - Japānas apmaiņas un izglītošanas programma (Japan Exchange and Teaching Programme) ir Japānas Ārlietu ministrijas, Izglītības, kultūras, sporta, zinātnes un tehnoloģiju ministrijas, kā arī Iekšlietu un komunikācijas ministrijas sadarbības rezultātā izveidota iespēja Japānas pašvaldībās dot darbu ārzemju jauniešiem, nodarbinot viņus kā svešvalodu un sporta skolotājus pamatskolās un vidusskolās, kā arī iesaistot pašvaldību starptautisko sakaru uzturēšanā.   
 
 JET programmai ir trīs novirzieni, kuri uzskaitīti zemāk, bet Latvijas pilsoņiem šobrīd iespējams pieteikties tikai uz vienu Starptautisko sakaru koordinatora vietu.
(1)Starptautisko sakaru koordinators:(CIR: Coordinator for International Relations)
(2)Svešvalodu skolotāja asistents:(ALT: Assistant Language Teacher )
(3)Kultūras apmaiņas speciālists sporta jomā:(SEA: Sports Exchange Advisor)
 
Zemāk norādīta informācija par starptautiskā sakaru koordinatora darbavietu, periodu un darba pienākumiem.
Darbavieta: Starptautisko sakaru veicināšanas nodaļa, Higašikavas pilsētas dome, Hokaido (plānotā)
Periods: viens gads no nākamās dienas pēc plānotā ierašanās datuma 2024. gada 4. augusta (atkarībā no darba rezultātiem, līguma laiks var tikt pagarināts)
Darba pienākumi: sadarbība starptautiskās sapratnes veicināšanas pasākumu plānošanā un īstenošanā, sadarbība apmaiņas projektu īstenošanā, atbalsts studentiem no Latvijas, mutiskā un rakstiskā tulkošana viesu apmeklējuma laikā u. c.
(*priekšroka kandidātiem no Valmieras novada (iepriekš Rūjienas pilsēta), ar kuru noslēgtas sadraudzības attiecības)
 
Pēc rūpīgas iepazīšanās ar pieteikšanās vadlīnijām, lūgums aizpildīt pieteikuma anketu un iesniegt to kopā ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem Japānas vēstniecībā Latvijā pa pastu vai atnesot tos personīgi ne vēlāk kā līdz 5. aprīlim (piektdienai).
 
Pēc dokumentu iesniegšanas tiks veikta pirmā atlase (dokumentu pārbaude) un otrā atlase (intervija).
Intervija paredzēta kādu dienu periodā no 9. aprīļa (otrdiena) līdz 12. aprīlim (piektdiena) un tā notiks japāņu valodā.

Pieteikumus sūtiet Japānas vēstniecībai Latvijā
Adrese:Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013, Latvija
Telefons:6781-2001
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp
            santa.smirnova@rg.mofa.go.jp
Kontaktpersona:Zaiga Stankeviča, Santa Smirnova

Dokumenti:
Pieteikšanās vadlīnijas (japāņu valodā)
Pieteikšanās vadlīnijas (angļu valodā)
Pieteikuma anketa
Pieteikuma anketas aizpildīšanas instrukcija
Veselības stāvokļa pašnovērtējuma forma