Apmeklējot Japānu / Visiting Japan

2024/4/1

1. Vispārīga informācija ieceļošanai Japānā / General information for entering Japan


a) Vīzu režīma atcelšanas pasākumi Latvijas pilsoņiem
 Latvijas pilsoņi (izņemot nepilsoņus), kā arī dažu citu valstu un reģionu pilsoņi var ieceļot Japānā bez vīzas uz īsu uzturēšanos līdz 90 dienām (tas ietver: tūrisma ceļojumus, komandējumus, konferences apmeklējumu, attālinātu darbu pie darba devēja ārpus Japānas, radinieku/draugu apmeklēšana, valodu skolu apmeklēšana, neapmaksāta prakse, neapmaksāts pētnieciskais darbs utt.).
 *Citu valstu pilsoņiem, kā arī atalgotām aktivitātēm un ilgtermiņa uzturēšanās gadījumiem ir nepieciešama vīza.

    Visa waiver measures for Latvian Nationals
 Latvian citizens(except stateless persons) as well as nationals from few other countries and regions can enter Japan without a visa for short stays of up to 90 days (this includes: touristic travel, business trips, attending a conference, remote work for employer outside Japan, visiting relatives/ friends, attending language schools, unpaid internships, unpaid research work etc.).
*For all other nationalities as well as for paid activities and long-term stays, a visa is required.


b) Tranzīta lidojumi caur Japānu:
 Tranzīts Japānā ir regulāri pieejams. Ka arī ir atļauta lidostas maiņa.
 Latvijas nepilsoņiem un pilsoniem, uz kurām neattiecas vīzu režīma atcelšanas noteikumi, mainot lidostu, jāpieprasa tranzītvīza.

    Transit flights via Japan:
 Transit in Japan is possible on a regular basis. Airport change is allowed.
 Latvian stateless persons and Nationalities not covered by visa waiver measures must apply for a transit visa when changing airports. 


c) Pases derīguma termiņš, ceļojot uz Japānu 
 Pasēm ir jābūt derīgām vismaz uz uzturēšanās laiku, t.sk. izbraukšanas diena (izņemot noformēšanu un ieceļošanu ar ilgtermiņa vīzu).

    Validity of passports when travelling to Japan
 Passports need to be valid at least during the duration of stay incl. day of departure (except when applying and entering with a long-term visa).


● Jautājumi par izsniegšanas procesu, tajā skaitā par vīzas statusu, netiks pieņemti.
● We can not answer any questions regarding the examination, including the status of the examination.
*************************************
Jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar konsulāro nodaļu:
In case of questions and uncertainties, please contact the consular section:
Tel: +371-6781-2001
Email: consular@rg.mofa.go.jp
*************************************
 

2. VISA


2.1. Vīzas piešķiršanas kārtība
       (bizness, radu un draugu apciemošana/apmeklēšana, tūrisms, neapmaksāta prakse, īsa uzturēšanās valodu skolā utt.)

       Procedures of applying for VISA
       (business, visiting relatives and friends, tourism, unpaid internships, short language school stays, etc.)


2.2. Vīzas pieteikums ar Certificate of Eligibility (CoE) 
       - priekš uzturēšanās Japānā ilgāk par 90 dienām
       - priekš darbībām, par ko saņem algu Japānā, pat ja uzturēšanās ir īsāka par 90 dienām

       Visa application with Certificate of Eligibility (CoE)
        - for stays in Japan longer than 90 days
        - activities directly paid in Japan, even if the stay is shorter than 90 days


2.3. Darba un brīvdienu vīza
 Saskaņā ar Japānas Darba un Brīvdienu shēmu (Working Holiday Scheme) Latvijas pilsoņiem (18–30 gadi), kuri vēlas uzturēties Japānā līdz vienam gadam, galvenokārt atvaļinājumā, var tikt izsniegta vīza, kas ļauj uzturēties Japānā līdz vienam gadam un šajā laikā iesaistīties darbā.
 Latvijas pilsoņiem izsniegto vīzu skaits dalībai Working Holiday Scheme pašlaik ir ierobežots līdz 100 vīzām kalendārajā gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim).
 
       Working Holiday Visa
 Under Japan's Working Holiday Scheme, a limited number of Latvian Nationals (18-30 years old) who wish to stay in Japan for up to one year, primarily for a holiday, may be granted a visa which allows them to stay in Japan for up to one year, and engage in work during that period, incidental to their holiday. 
 The number of visas issued for Latvian Nationals to participate in the Working Holiday Scheme is currently limited to 100 per calendar year (1st January – 31st December).
*Vispārīgiem jautājumiem par ieceļošanas un uzturēšanās procedūrām Japānas Imigrācijas dienests ir izveidojis informācijas centru:
Japānas Imigrācijas pakalpojumu aģentūra "Ārvalstu iedzīvotāju informācijas centrs"

Tālr. Zvaniem no Japānas: 0570-013904
Tālr. Ārzemēs: +81-3-5796-7112
Email: info-tokyo@i.moj.go.jp
URL (JP) : http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
URL (EN): http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html

*For general questions regarding entry and residence procedures, the Japanese Immigration Service has established an information center:
Immigration Services Agency of Japan "Foreign Residents Information Center”
Tel. Domestic: 0570-013904
Tel. Overseas: +81-3-5796-7112
Email: info-tokyo@i.moj.go.jp
URL (JP) : http://www.immi-moj.go.jp/info/index.html
URL (EN): http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html


Dažu valstu pilsoņiem, izsniedzot vīzu, ir piemērota maksa.
Some nationalities are required to pay the following fees when issuing a visa.
  Kategorija/tips
Category/type
Fee (EUR)
  1 Apr 2024 to 31 Mar 2025
Visas Vispārējā ieceļošanas vīza (vienreizēja)
General entry visa (single)
General 20.00  
India 6.00  
Daudzkārtēja ieceļošanas vīza
Multiple Entry Visa
General 40.00  
India 6.00  
Tranzīta vīza
Transit visa
General 5.00  
India 1.00  
Atkārtotas ieceļošanas atļaujas derīguma termiņa pagarināšana
Extension of validity period of re-entry permit
20.00  
Bēgļa ceļošanas dokumenta derīguma termiņa pagarināšana
Extension of validity period of refugee travel document
17.00  
 
※ Lai saņemtu informāciju, par dokumentiem, kuri nav norādīti, lūdzu, sazinieties ar mūsu konsulāro nodaļu.
※ For fees other than those listed above, please contact the consular section of our consulate.

3. Ieceļošana Japānā / Entry measures


No 2023. gada 29. aprīļa ieceļošanas drošības pasākumi saistībā ar Covid-19 vairs nav nepieciešami.
Noteikumus ieceļošanai no citām valstīm, izņemot Latviju, var skatīt Japānas Veselības ministrijas lapā vai interesēties Japānas vēstniecībā Jūsu uzturēšanas valstī.
 
After April 29, 2023, entry measures regarding Covid-19 are no longer necessary.
For regulations for entry from countries other than Latvia, please see the page of the Japanese Ministry of Health or enquire at the Japanese embassy located there.
 
 
Reģistrācija vietnē Visit Japan Web
No 2023. gada 29. aprīļa iepriekšēja reģistrācija karantīnas procedūrām vietnē Visit Japan Web vairs nav nepieciešama, taču jūs joprojām varat izmantot Visit Japan Web, lai iepriekš reģistrētos “Imigrācijas”, “Muita” un “beznodokļu iepirkšanās pakalpojumam”. (Nav obligāti).
Visit Japan Web: https://vjw-lp.digital.go.jp/en/

Registration at Visit Japan Web
After April 29, 2023, pre-registration for quarantine procedures on Visit Japan Web are no longer required, however, you can still use Visit Japan Web to pre-register for "Immigration", "Customs" and "Tax-free Shopping Service" (Optional).
Visit Japan Web: https://vjw-lp.digital.go.jp/en/


Papildinformāciju skatiet arī Veselības, darba un labklājības ministrijā (MHLW): EN/JP

Further information: see also Ministry of Health, Labour and Welfare(MHLW)  : EN/JP
 

4. Par Japānu / About Japan


Par Japānu / About Japan

(Politika, ekonomika, kultūra, sabiedrība, jaunākās tendences, informācija ērtai ceļošanai Japānā utt.)
 
(Politics, economy, culture, society, latest trends, information for easy travel in Japan, etc.)


Ceļojumu apdrošināšana / Travel insurance


*************************************
JAPĀNAS VĪZU INFORMĀCIJAS TĀLRUNIS /
JAPAN VISA INFORMATION LINE
+371 6358 8608
Angļu valoda / English (24/7)
*************************************


 
 
査証・日本訪問メニュー・国旗
Japāņu karogs
査証・日本訪問メニュー・日本地図
(Lielāka izmēra karte šeit)