Tika pasniegts Vēstnieka atzinības raksts Intai Baranovskai

2024/1/31
Baranovska 1
Baranovska 2
31. janvārī vēstnieks Takase savā rezidencē pasniedza Vēstnieka atzinības rakstu Valsts izglītības satura centra Sadarbības atblasta departamenta Starptautisko projektu nodaļas vadītājai Intai Baranovskai.
Baranovskas kundze jau pirms Japānas vēstniecības Latvijā izveides ir piedalījusies Japānas valdības stipendiju pretendentu atlasē un kopš Japānas vēstniecības Latvijā izveides 2000. gadā ir turpinājusi palīdzēt Japānas valdības stipendiju pretendentu vērtēšanā. Vēstnieks Takase izteica pateicību par viņas ilggadējo ieguldījumu Japānas un Latvijas savstarpējās sapratnes un sadraudzības padziļināšanā un Baranovskas kundze izteica prieku un pateicību par saņemto atzinības rakstu.
Baranovska 3