Izsludinām pieteikšanos 2023. gada Kansai Japānas – Latvijas biedrības mācību ceļojumam japāņu valodas studentiem

2023/4/28
Kansai Japānas – Latvijas biedrība piedāvā iespēju studentiem, kuri ar izcilām sekmēm apgūst japāņu valodu ārpus Japānas, apmeklēt izglītojošu programmu Japānā. Interesentus lūdzam rūpīgi izlasīt programmas nolikumu (lejupielādēt), aizpildīt pieteikuma dokumentus un iesniegt tos Japānas vēstniecībā Latvijā. Izglītojošā programma tiks īstenota, pievienojoties Japānas Fonda programmas “Izcilajiem studentiem” dalībniekiem no dažādām pasaules valstīm, un notiks Japānas Fonda Kansai Starptautiskajā centrā.

Mācību ceļojuma norises laiks:  2023. gada 6.-20. septembris
 
Programmā paredzēts:         (1)Lekcijas par Japānas sabiedrību un japāņu valodu;
                                          (2)iepazīšanās ar japāņu kultūru;
                                          (3)ekskursijas uz kultūras iestādēm un vēsturiski nozīmīgām        vietām;
                                          (4)viesošanās japāņu ģimenē.
 
Dalībnieku skaits:  1 persona
 
Prasības pretendentiem (jāizpildās visām prasībām):
 • Apgūst vai ir apguvuši japāņu valodu ārpus Japānas.
 • Pieteikšanās brīdī ir ar izcilām sekmēm pabeiguši japāņu valodas pamata līmeņa apguvi (vairāk, kā 300 mācību stundu) vai kuriem ir līdzvērtīgas zināšanas. Pretendentu atlases eksāmenā jāsavāc vairāk par 50 punktiem. Pretendentu zināšanas atbilst vismaz Japāņu valodas eksāmena “Nihongo Nouryoku Shiken” N4 pakāpei vai bijušā Japāņu valodas eksāmena 3. līmenim.
 • Varēs piedalīties programmā no tās sākuma līdz beigām.
 • Nestrādā kā japāņu valodas pasniedzējs.
 • Pieteikšanas brīdī nav pieņemts lēmums strādāt par japāņu valodas pasniedzēju.
 • Nav Japānas pārstāvniecības ārvalstīs darbinieks.
 • Programmas sākuma dienā ir vecumā no 18 līdz 54 gadiem. Ja dalībnieks ir jaunāks par 20 gadiem, viņam ir jābūt vecāku vai aizbildņa piekrišanai par dalību programmā.
 • Programmas sākuma dienā pēdējo 5 gadu laikā nav bijuši Japānā ilgāk par 7 dienām pēc kārtas.
 • Veselības stāvoklis ļauj piedalīties programmā.
 • Ja ir saņēmuši pamatizglītību Japānā, tad mācību ilgums nedrīkst pārsniegt 3 gadus.
 • Līdz 2024. gada marta beigām neplāno doties studēt uz Japānu.
 • Ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas īpašnieki.
 
Iesniedzamie dokumenti:
 • pieteikuma anketa (lejuplādēt) *parakstam un datumam obligāti jābūt ar roku rakstītam
 • pašraksturojuma anketa (lejuplādēt)
 • pases kopija
 • medicīniskā izziņa, ēdienu un mājdzīvnieku anketa, piekrišanas forma personas datu apstrādei (lejuplādēt) *parakstam un datumam obligāti jābūt ar roku rakstītam
 
Pieteikumus jāiesniedz līdz 2023. gada 29. maijam (pirmdiena)
 
Rakstiskais eksāmens:     Japāņu valodas eksāmens 2023. gada 2. jūnijā (piektdiena), 10:00
                                         (Lūdzam pretendentus ierasties vēstniecībā līdz 9:50)
                                         Norises vieta: Japānas vēstniecība Latvijā

Intervija:                           2023. gada 7. jūnijā (trešdiena) (par intervijas laiku vienosimies atsevišķi)
                                         Norises vieta: Japānas vēstniecība Latvijā
 
Konsultācijas un pieteikumu pieņemšana:
Japānas vēstniecība Latvijā
Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 6781-2001 (kontaktpersona: Zaiga Stankeviča - Mača)
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp