Vēstnieks Takase iepazīšanās vizītē apmeklēja Latvijas Zinātņu akadēmiju.

2022/1/12
Latvijas Zinātņu akadēmija
Latvijas Zinātņu akadēmija
12. janvārī vēstnieks Takase iepazīšanās vizītē apmeklēja Latvijas Zinātņu akadēmiju. 

Prezidents Ivars Kalviņš un viceprezidents Ojārs Spārītis iepazīstināja vēstnieku ar Zinātņu akadēmijas pētījumiem un darbību, kā arī solīja sadarboties, lai stiprinātu abu valstu apmaiņu zinātnes jomā.