DVD par Japānu

2016/5/25
 Japānas vēstniecībā ir iespējams bez maksas nomāt informatīvos materiālus (DVD), kas iepazīstina ar Japānas kultūru, tradīcijām, parašām, ēdienu, tūrismu un citām tēmām. Iznomājamo materiālu skaits ir ierobežots, tādēļ interesentiem lūgums sazināties ar Japānas vēstniecību.
 (Ir arī tādi materiāli, kurus atļauts demonstrēt televīzijā. Ja jums ir interese par minēto iespēju, sīkāku informāciju varat saņemt vēstniecībā.)