Vēstniecība piedalās Baltijas Grāmatu svētkos 2014

2016/7/12
Izstāžu zāle
Japānas stends
 Sadarbojoties Japānas vēstniecībai Latvijā, Japānas Fondam un Izdevēju Asociācijai kultūras apmaiņai (PACE), no 28. februāra (piektdiena) līdz 2. martam (svētdiena) trīs dienu garumā Starptautiskajā izstāžu centrā Ķīpsalā notiekošajā Starptautiskajā grāmatu izstādē bija atvērts arī Japānas stends. Stenda ekspozīcijā bija apskatāmi aptuveni 350 iespieddarbi, tai skaitā daiļliteratūra, populārzinātniski izdevumi, foto un mākslas albumi, bērnu literatūra, komiksi un citu žanru publikācijas no Japānas (japāņu un angļu valodās). Izstādes laikā Japānas stendu apmeklēja vairāk nekā 1600 cilvēku, un skatītāju vislielāko interesi izpelnījās foto un mākslas albumi un komiksi, kas vislabāk ļāva iepazīt Japānas ainavas un kultūru.
 Pēc izstādes noslēguma grāmatas tika dāvinātas Rīgas Kultūru vidusskolai, kas ir vienīgā vidusskola, kur mācību programmas ietvaros ir iespējams apgūt japāņu valodu.