Japāņu valodas / Japānas kultūras studijas (Pēc Japānas universitātes rekomendācijas Ministrijai)

2016/5/17

Prasības un noteikumi pretendentiem

Pretendenti: studenti, kuru mērķis ir Japānas universitātē dziļāk izzināt Japānas kultūru un apgūt japāņu valodu. Var pieteikties studenti, kuru universtātēm ir noslēgts attiecīgs līgums ar universitāti Japānā un kuri saņēmuši oficiālu rekomendāciju no universitātes.
Vecums: no 18 līdz 30 gadiem.
Izglītība: studējošs augstskolā, ar specializāciju japāņu valodā un kultūrā.
Japāņu valodas prasme: zināšanām jābūt pietiekošām, lai apgūtu mācību kursu Japānas universitātē.

 

Stipendijas izmaksas ilgums

No attiecīgā gada oktobra (vai attiecīgās augstskolas mācību kursa sākuma mēneša) viena gada robežās līdz attiecīgā universitātes mācību kursa pabeigšanai.