Japānas valdības (Ārlietu ministrijas) programmas 2010.gadam: Japānas mācību ceļojums Eiropas jauniešiem

2016/5/23
Pieteikšanās beigusies!

 Japānas Ārlietu ministrija izsludina konkursu par iespēju jauniešiem bez maksas doties desmit dienu ilgā grupas mācību braucienā uz Japānu 2010.gada novembrī un decembrī.

 Ceļojuma iecere ir neilgā laika periodā raisīt interesi par Japānu, iepazīstot dažādus Japānas aspektus - politiku, ekonomiku, kultūru un sabiedrību. Programmas mērķis - stiprināt Japānas un Eiropas valstu saites nākotnē, izmantojot ceļojuma dalībnieku Japānā gūto pieredzi.

Prasības pretendentiem:
1. Latvijas Republikas pilsoņi
2. Vecums 25 - 35 gadi (2010.gada 1.jūnijā)
3. Spējas brīvi sazināties angļu valodā
4. Citi nosacījumi pretendentiem:
   - Nestudē augstskolā
   - Līdz šim nav bijuši Japānā un nav plānu doties uz Japānu tuvākajā laikā
   - Entuziasms, komunikabilitāte un vēlme darboties grupā
   - Pretendentiem jāiesniedz īsa eseja. Pēc ceļojuma beigām dalībniekiem jāatbild uz anketas jautājumiem un jāiesniedz atskaite.

Mācību ceļojuma norises laiks (plāns):
A grupa - 2010. gada 8.-18. novembris
B grupa - 2010.gada 29.novembris – 9.decembris

Mācību saturs:
1. Iepazīšanās ar Japānas kultūru, ekonomiku un politiku no tradicionālā un mūsdienu skatu punkta ar lekciju, ekskursiju un mācību palīdzību
2. Diskusijas ar Japānas jaunatni
3. Ceļojums pa Japānu
4. Uzturēšanās viesģimenē

Pretendentiem jāiesniedz (angļu valodā):
1. Biogrāfija (CV) ar norādītu adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi
2. Pavadvēstule
3. Eseja ( viena A4 formāta lappuse) par tēmu:
What would you do to strengthen the relationship between Japan and your country (Europe or EU)

Pieteikumus pieņem personīgi vēstniecībā vai pa pastu līdz 2010. gada 16.jūlijam (pasta zīmogs) ar norādi uz aploksnes „Konkursam”.
Adrese: Japānas vēstniecība, K.Valdemāra iela 21, Rīga, LV- 1010

Otrā kārta - intervija plānota 5. un 6. augustā. Intervijas dalībnieki par intervijas norisi tiks informēti personīgi.
Tālrunis uzziņām: 67812001 darba dienās no 9:00-13:00; 14:00-17:00
e-pasts: eoj@latnet.lv (kontaktpersona: Zaiga Stankeviča-Mača)