Pētniecība (Pēc Japānas universitātes rekomendācijas Ministrijai)

2016/5/17

Prasības un noteikumi pretendentiem

Pretendenti: studenti, kuri studē maģistratūras līmeņa programmā universitātē.
Vecums: līdz 35 gadiem.
Izglītība: jābūt pabeigtai augstskolai Japānā vai iegūtam līdzvērtīgam akadēmiskajam grādam citā valstī (tsk.Latvijā).
Japāņu valodas prasme: jomās, kuru apgūšanai nepieciešamas padziļinātas japāņu valodas zināšanas (japāņu valoda, Japānas kultūra Japānas vēsture, u.c.) var pieteikties tikai pretendenti ar pietiekošām valodas zināšanām (izņemot īpašus gadījumus).

Stipendijas izmaksas ilgums

(1) Ja pēc ierašanās Japānā studē pētniecības programmā,
pusotrs gads, sākot no attiecīgā gada oktobra līdz aiznākamā gada martam.

(2) Ja pēc ierašanās Japānā studē maģistrantūras vai doktorantūras programmā,
sākot no attiecīgā gada oktobra līdz mācību programmas pabeigšanai.