Vēstnieka aktivitātes

2019. gada 22. janvāris

Vēstnieks pasniedz akreditācijas vēstules V.E. Valsts prezidentam Vējonim