Izsludinām pieteikšanos 2024. gada Kansai Japānas – Latvijas biedrības mācību ceļojumam japāņu valodas studentiem

2024/4/23
Kansai Japānas – Latvijas biedrība piedāvā iespēju studentiem, kuri ar izcilām sekmēm apgūst japāņu valodu ārpus Japānas, apmeklēt izglītojošu programmu Japānā. Biedrība apmaksās aviobiļeti uz Japānu (turp-atpakaļ) un segs divu nedēļu pamatuzturēšanās izmaksas Japānā.
Interesentus lūdzam rūpīgi izlasīt programmas nolikumu (lejupielādēt), aizpildīt pieteikuma dokumentus un iesniegt tos Japānas vēstniecībā Latvijā. Izglītojošā programma tiks īstenota, pievienojoties Japānas Fonda programmas “Izcilajiem studentiem” dalībniekiem no dažādām pasaules valstīm, un notiks Japānas Fonda Kansai Starptautiskajā centrā.

Mācību ceļojuma norises laiks: 2024. gada 4.-18. septembris
 
Programmā paredzēts:         
(1)lekcijas par Japānas sabiedrību un japāņu valodu;
(2)iepazīšanās ar japāņu kultūru;
(3)ekskursijas uz kultūras iestādēm un vēsturiski nozīmīgām vietām;
(4)viesošanās japāņu ģimenē.
 
Dalībnieku skaits: 1 persona

Prasības pretendentiem (jāizpildās visām prasībām):
 • Apgūst vai ir apguvuši japāņu valodu ārpus Japānas.
 • Pieteikšanās brīdī ir ar izcilām sekmēm pabeiguši japāņu valodas pamata līmeņa apguvi (vairāk, kā 300 mācību stundu) vai kuriem ir līdzvērtīgas zināšanas. Pretendentu atlases eksāmenā jāsavāc vairāk par 50 punktiem. Pretendentu zināšanas atbilst vismaz japāņu valodas eksāmena JLPT N4 pakāpei vai bijušā japāņu valodas eksāmena 3. līmenim.
 • Varēs piedalīties programmā no tās sākuma līdz beigām.
 • Nestrādā kā japāņu valodas pasniedzējs.
 • Pieteikšanas brīdī nav pieņemts lēmums strādāt par japāņu valodas pasniedzēju.
 • Nav Japānas pārstāvniecības ārvalstīs darbinieks.
 • Programmas sākuma dienā ir vecumā no 18 līdz 54 gadiem. Ja dalībnieks ir jaunāks par 20 gadiem, viņam ir jābūt vecāku vai aizbildņa piekrišanai par dalību programmā.
 • Programmas sākuma dienā pēdējo 5 gadu laikā nav bijuši Japānā ilgāk par 7 dienām pēc kārtas.
 • Veselības stāvoklis ļauj piedalīties programmā.
 • Ja ir saņēmuši pamatizglītību Japānā, tad mācību ilgums nedrīkst pārsniegt 3 gadus.
 • Līdz 2025. gada marta beigām neplāno doties studēt uz Japānu.
 • Ir Latvijas pilsoņi vai pastāvīgās uzturēšanās atļaujas īpašnieki.
 
Iesniedzamie dokumenti:
·       pieteikuma anketa (lejuplādēt) *parakstam un datumam obligāti jābūt ar roku rakstītam
·       pašraksturojuma anketa (lejuplādēt)
·       pases kopija
·       medicīniskā izziņa, ēdienu un mājdzīvnieku anketa, piekrišanas forma personas datu apstrādei (lejuplādēt) *parakstam un datumam obligāti jābūt ar roku rakstītam
  
Pieteikumus jāiesniedz līdz 2024. gada 23. maijam (ceturtdiena) jāsaņem dokumenti līdz šim datumam
                      
Japāņu valodas rakstisks eksāmens un intervija: 2024. gada 28. maijā (otrdiena) *plānots rīta pusē
Norises vieta: Japānas vēstniecība Latvijā

Konsultācijas un pieteikumu pieņemšana:
Japānas vēstniecība Latvijā
Adrese: Vesetas iela 7, Rīga, LV-1013
Tālrunis: 6781-2001 (kontaktpersona: Zaiga, Santa)
E-pasts: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp
          santa.smirnova@rg.mofa.go.jp
 
*Papildus nosacījumi no Kansai Japānas – Latvijas biedrības:
 1) uzstāšanās japāņu valodā Sarunas klubiņā (Osakā) (piem., iepazīstināšana ar Latviju)(Uzstāšanās tiks plānota mācību ceļojuma laikā, ja iespējams.);
 2) vizīte goda konsulātā (Osakā) (Vizīte tiks plānota mācību ceļojuma laikā. Ja iespējams, tiks organizēta tikšanās ar pārstāvi.);
 3) sadarbība ar Kansai Japānas – Latvijas biedrību. (Dalībnieka e-pasta adrese tiks reģistrēta Kansai Japānas – Latvijas biedrības sekretariātā. Pastāv iespēja, ka biedrība var sazināties ar dalībnieku arī pēc vizītes ar dažādiem paziņojumiem.)