Latvijas – Japānas studiju apmaiņu programmu absolventu apvienības izveidošana

2018/3/9
 Latvijas – Japānas studiju apmaiņas programmu absolventu apvienība tika izveidota 2016. gada 1. janvārā Japānas vēstniecības paspārnē. Par apvienības izveidošanu tika informēti apmaiņas programmu absolventi, kuri 1. marta vakarā bija sapulcējušies uz vakariņām vēstnieces rezidencē.
 Šīs apvienības mērķis ir draudzīgu attiecību stiprināšana biedru starpā un Latvijas – Japānas sakaru veicināšana. Apvienības mērķus plānots sasniegt ar šādiem pasākumiem:
1. Rīkosim absolventu sanākšanas, nodrošinot apvienības biedru saskarsmi un viedokļu apmaiņu.
2. Palīdzēsim ar padomu studentiem, kuri pirmo reizi dosies mācīties uz Japānu.
3. Apvienības biedriem izsūtīsim informāciju par japāņu kultūras pasākumiem.
4. Veiksim citus pasākumus, lai veicinātu Japānas un Latvijas kultūras apmaiņu.

 Japānas valsts finansētie studenti, par savu naudu studējušie, ilgtermiņa apmaiņas programmu studenti un citi, kuri Japānā augstskolā studējuši kādu zinātnes vai mākslas nozari, ir laipni lūgti pievienoties apvienībai.
 Tos, kuri piekrīt iepriekš minētajiem apvienības mērķiem, lūdzam aizpildīt pielikumā redzamo anketu un nosūtīt to uz zemāk norādīto e-pastu. (Dalība apvienībā – bez maksas.)
 Gaidīsim jaunus apvienības biedrus!

< Latvijas – Japānas studiju apmaiņu programmu absolventu apvienības pieteikuma anketa >
Japānas vēstniecība Latvijā
Vesetas iela 7, Rīga
Tel:+371-6781-2003
E-mail: zaiga.stankevica@rg.mofa.go.jp


Kopīgs foto apmaiņas programmu absolventu tikšanās laikā